Assen, hoofdstad provincie Drenthe

  • Back


Assen is de hoofdstad van de provincie Drenthe en heeft rond 67.000 inwoners.
In 1259 werd het nonnenklooster Sancta Maria de Campe of Mariënkamp verplaatst van Coevorden naar een dekzandrug op de plek waar nu het centrum van Assen ligt. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel, Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan. Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het hoofdgebouw in gebruik werd genomen als vergaderplaats voor onder meer het College van Gedeputeerden.

Later in de 17e eeuw ontstond er een echte nederzetting binnen de singels, ongeveer een cirkel met een diameter van 300 meter.
Pas laat in de 18e eeuw werd Assen uitgebreid tot buiten dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die tijd een aantrekkelijke woonplaats voor de welgestelden in de provincie. Voorbeelden van opmerkelijke woonhuizen zijn Huize Overcingel en het Witte Huis.

In opdracht van Lodewijk Napoleon, die Assen als zomerresidentie koos, werd het in 1807 een zelfstandige gemeente en in 1809 een stad. Daarmee is het één van de jongste steden met stadsrechten in Nederland. Het grootse stedenbouwkundige plan dat hij liet maken door de Italiaanse architect Carlo Giovanni Francesco Giudici bleef nagenoeg onuitgevoerd. In 1814 werd Assen hoofdstad van Drenthe.

Assen, de Vaart

Ligplaatsen "De Vaart" Assen


Get in touch

Crew Yachtcharter Leeuwarden

Assen, hoofdstad van de provincie Drenthe, met de boot - motorboot routes in Friesland, Overijssel en Drenthe by Yachtcharter Leeuwarden voor vaarvakantie met huurboot in Friesland, Overijssel en Drenthe by YachtcharterLeeuwarden - Makkum - haven aan het IJsselmeer, Kornwerderzand - Vaarroute in het noorden in Friesland - boot huren in Leeuwarden naar Makkum Kleiroute varen, bootcharter en Vaarvakantie met de familie of vrienden tegen goedkope tarieven, in Leeuwarden, Assen, hoofdstad provincie Drenthe, met de boot - YCS charter boot varen vaarvakantie - voor boten by YachtcharterLeeuwarden - charter.

Yachtcharter Leeuwarden